Bro over uddannelseskløft  .

Hovedformålet med The Rolling School   er at give adgang til uddannelse for dem der møder barrierer, som f.eks. afstand, mangel på infrastruktur eller socioøkonomiske udfordringer i Bangladesh. Det har til formål at bygge bro over uddannelseskløften og bringe læringsmuligheder direkte til de mange børn i befolkningen der har behovet.

Ved at bruge mobile klasseværelser, udstyret med moderne læringsmuligheder og teknologi, sikrer Den Rullende Skole at ingen børn bliver efterladt i deres stræben efter viden. Gennem vores dedikerede team af undervisere, fremmer det et understøttende læringsmiljø der giver eleverne mulighed for at trives akademisk, og frigøre deres fulde potentiale.

Educational program for kvinder i ydre landdistrikter

Mange unge kvinder i landdistrikterne bliver sat i arbejde i en alt for tidlig alder, og har derfor aldrig haft mulighed for en ordentlig uddannelse, og kæmper nu derfor med analfabetisme som voksen.

Ifølge UNICEF er fattigdom, tidligt ægteskab, kulturelle barrierer, afstand til skoler, utilstrækkelige sanitære faciliteter, mangel på kvindelige lærere og sikkerhedsproblemer på vej til skole, blandt de faktorer der bidrager til lave uddannelsesrater for kvinder i landdistrikterne. En anden faktor, er behovet for at piger udfører huslige pligter, hvilket gør det vanskeligt for dem fysisk at gå i skole i en længere periode, og i mange landdistrikter er der simpelthen ingen skoler i miles omkreds.


Frigør innovative undervisningsmetoder for  uddannelsesligestilling .

Den Rullende Skole er bemandet af kvalificerede lærere og undervisere der brænder for at bringe uddannelse ud til tilbagestående lokalsamfund. Disse lærere har ekspertise i at udvikle innovative undervisningsmetoder til at engagere eleverne i et utraditionelt læringsmiljø.

Vores bidrag til FN’s bæredygtigheds- & udviklingsmål .

The Rolling School sigter mod at bidrage direkte til FN’s Bæredygtighedsmål nummer 4. Dette mål er Kvalitetsuddannelse, som vi yder direkte bidrag til i dette CSR-projekt.

Desuden bidrager vi indirekte til flere andre af FN’s 17 Verdensmål. Nummer 5, Ligestilling, ved at have kvindelige lærere der rækker ud til børn af begge køn. Vi bidrager også til dette ved at tilbyde et uddannelsesprogram for kvinderne i yderområderne, for at nedbringe og fjerne analfabetisme.

Indirekte sigter vi også mod at bidrage til Verdensmål nummer 1, Afskaf fattigdom, gennem vores uddannelsesprogrammer, og Verdensmål nummer 3, Sundhed og trivsel, ved at øge deres chancer for et bedre liv. Endelig bidrager vi også til Verdensmål nummer 17, Partnerskaber for handling, ved at lave en række forskellige partnerskaber med de nødvendige interessenter i det Bangladeshiske samfund og virksomheder i Danmark.

Pediatric Care for Brighter Futures

In our weekly doctor's visit, we provide comprehensive pediatric care to the underprivileged children in rural areas. Our dedicated medical team ensures that every child receives a thorough examination, basic medication, and personalized health advice. We believe that healthy children are better equipped to excel in their studies and build brighter futures.

Empowering Women Through Healthcare

At The Rolling School, we also prioritize the health and well-being of women in marginalized communities. Our weekly clinic on the wheel offers a range of services tailored to women's specific needs. From prenatal check-ups to health awareness sessions, we empower women to take charge of their health and make informed decisions for themselves and their families.

With every medical intervention, we aim to create a healthier, more resilient community where individuals can pursue their dreams with confidence and vitality. Together, we are making a difference—one check-up at a time.

Del dine tanker om dette vidunderlige projekt med os!
Reventlowsgade 14
1651 København V
CVR: 44 02 77 71

info@lemoncox.com
Call: +45 50 350 450

da_DKDA